Indmeldelse i klubben

Udfyld flest mulige felter

Underskrift

INDMELDELSE SKAL FØRST SKE EFTER 2 GRATIS PRØVETIMER – BRUG KONTAKTFORMULAREN HER FOR AT HØRE OS OM PRØVETIMER.

Undertegnede, der ønsker at blive medlem af karateklubben Hokuto-Kai JKA, har gjort sig bekendt med dens love og bestemmelser, og er indforstået med:

 1. At det jeg lærer inden for denne sportsgren, aldrig må misbruges under leg eller lignende.

2. At jeg til enhver tid under træningen vil følge de givne instrukser.

3. At leg ikke må finde sted under træningen eller i pauserne.

4. At klubben ikke kan gøres ansvarlig for en eventuel skade forårsaget af medlemmerne indbyrdes, under, eller som følge af træningen.

5. At klubben kan gøres ansvarlig for en eventuel skade forårsaget af instruktøren under træningen.

6. At medlemskabet er gældende indtil skriftlig udmeldelse foreligger. Medlemmet binder sig således for fortsat medlemskab, selv om medlemmet ikke deltager i træningen – indtil skriftlig udmeldelse foreligger.

7. Udmeldelse skal ske inden d. 16. i en måned, ellers betales kontingent for efterfølgende måned.

8. At medlemskabet omfatter dækning af en kollektiv sportsforsikring. Præmie for forsikringen er inkluderet i kontingentet

150 kr. for indmeldelsesgebyr (engangs)

     100 kr./md for 5-7 årige

     175 kr/md for øvrige børn

     225 kr/md for 18 år og op.

Man betaler for næste md , hvis indmeldelsen sker efter d. 16., og for indeværende md hvis det er før d. 16.

Du får tilsendt betalingsinformationer på mail indenfor 14 dage efter indmeldelse.

Sponsor:

Siden er designet og udviklet af Martin Bjørn – www.martinbjorn.com